Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18554
Tytuł: Опрацювання теми "ревалоризація архітектурних ансамблів" під час літніх практик
Authors: Ремешило-Рибчинська, О. І.
Cytat: Ремешило-Рибчинська О. І. Опрацювання теми "ревалоризація архітектурних ансамблів" під час літніх практик / О. І. Ремешило-Рибчинська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 674 : Архітектура. – С. 156–163. – Бібліографія: 15 назв.
Data wydania: 2010
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: Архітектурний ансамбль
ревалоризація
підготовка спеціаліста
architectural ensemble
revalorization
specialist’s training
Abstract: Необхідною складовою опрацьованої методології ревалоризації архітектурних ансамблів стало впровадження науково-практичних досліджень у навчальний процес. Багатолітні систематичні напрацювання містили аналіз результатів експедицій, зокрема реалізованих під час літніх практик, що мали міждисциплінарний характер. Науково-пошукові роботи проводились з метою аналізу значущості і призначення архітектурного ансамблю, оцінки його довкілля, інвентаризації, розкриття внутрішніх і зовнішніх чинників деградації пам’яток, вироблення концепцій на перспективу розвитку. У результаті і отримано досвід з підготовки спеціалістів. A necessary component of processed methodology of architectural ensembles revalorization is the introduction of scientific and practical research in the educational process. Longstanding achievements consist of a systematic analysis of the expeditions, including completed during summer practices, that had the interdisciplinary character. Scientific research work carried out to analyze the significance and purpose of the architectural ensemble, to assess its environmental inventory, the disclosure of internal and external factors of degradation of monuments, creating of concepts for future development. As a result the experience of the specialist’s training were accumulated.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18554
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Архітектура. – 2010. – №674

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
20-156_163.pdf663,21 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi