Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18483
Title: Вимірювання електрорушійної сили джерела струму компенсаційним методом у курсі студентського лабораторного практикуму
Authors: Біленька, О. Б.
Романюк, М. М.
Харамбура, С. Б.
Юр’єв, С. О.
Bibliographic description (Ukraine): Вимірювання електрорушійної сили джерела струму компенсаційним методом у курсі студентського лабораторного практикуму / О. Б. Біленька, М. М. Романюк, С. Б. Харамбура, С. О. Юрєв // Десята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів та програма конференції PSC-IMFS-10, 17–18 травня 2012 року (Львів, Україна) / Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – C. K.21.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18483
Content type: Article
Appears in Collections:Десята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. – 2012 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
169-Bilenka-K21.pdf88,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.