Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18194
Title: Інтеграція вищої освіти в національну інноваційну систему (аналіз вивчення досвіду франції)
Authors: Гусак, О. М.
Bibliographic description (Ukraine): Гусак О. М. Інтеграція вищої освіти в національну інноваційну систему (аналіз вивчення досвіду франції) / О. М. Гусак // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури = The problems of innovation infrastructure's formation and development : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 19–21 травня 2011 р.), конференцію присвячено 45-й річниці започаткування діяльності Інституту економіки та менеджменту; 40-й річниці кафедри економіки права та інвестицій / Національний університет "Львівська політехніка" [та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 424–426. – Бібліографія: 8 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18194
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури. – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
244-Husak-424-426.pdf139,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.