Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18164
Title: Нормалізування економічних показників оцінювання інноваційності технологічних процесів машинобудівних підприємств із використанням узагальненої функції Харінгтона
Authors: Жежуха, В. Й.
Петришин, Н. Я.
Bibliographic description (Ukraine): Жежуха В. Й. Нормалізування економічних показників оцінювання інноваційності технологічних процесів машинобудівних підприємств із використанням узагальненої функції Харінгтона / В. Й. Жежуха, Н. Я. Петришин // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури = The problems of innovation infrastructure's formation and development : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 19–21 травня 2011 р.), конференцію присвячено 45-й річниці започаткування діяльності Інституту економіки та менеджменту; 40-й річниці кафедри економіки права та інвестицій / Національний університет "Львівська політехніка" [та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 253–254. – Бібліографія: 7 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18164
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури. – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
144-Zhezhukha-253-254.pdf119,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.