Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18157
Title: Методи та інструменти державного регулювання лізингових відносин як однієї зі складових забезпечення інноваційного розвитку національної економіки
Authors: Дергалюк, Б. В.
Гречко, А. В.
Bibliographic description (Ukraine): Дергалюк Б. В. Методи та інструменти державного регулювання лізингових відносин як однієї зі складових забезпечення інноваційного розвитку національної економіки / Б. В. Дергалюк, А. В. Гречко // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури = The problems of innovation infrastructure's formation and development : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 19–21 травня 2011 р.), конференцію присвячено 45-й річниці започаткування діяльності Інституту економіки та менеджменту; 40-й річниці кафедри економіки права та інвестицій / Національний університет "Львівська політехніка" [та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 233–235. – Бібліографія: 3 назви.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18157
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури. – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
133-Derhalyuk-233-235.pdf129,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.