Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18056
Title: Віброзахист окремого елемента в колісній машині
Authors: Дівеєв, Б. М.
Вікович, І. А.
Височан, І. М.
Паращук, Д. В.
Bibliographic description (Ukraine): Віброзахист окремого елемента в колісній машині / Б. М. Дівеєв, І. А. Вікович, І. М. Височан, Д. В. Паращук // Десята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів та програма конференції PSC-IMFS-10, 17–18 травня 2012 року (Львів, Україна) / Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – C. B.54. – Бібліографія: 3 назви.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18056
Content type: Article
Appears in Collections:Десята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. – 2012 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
79-Diveyev-B54.pdf94,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.