Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18051
Title: Імовірнісний підхід при дослідженні впливу подачі на осьове зусилля при свердлінні на основі теорії малих вибірок
Authors: Кобельник, В. Р.
Bibliographic description (Ukraine): Статистична оцінка впливу стохатичності подач на сформовану за різними моделями шорсткість обробленої поверхні при точінні та розточуванні / В. В. Крупа, Н. М. Тимошенко, А. А. Андрухів, І. Г. Михайлів // Десята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів та програма конференції PSC-IMFS-10, 17–18 травня 2012 року (Львів, Україна) / Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – C. B.49. – Бібліографія: 2 назви.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18051
Content type: Article
Appears in Collections:Десята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. – 2012 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
74-Kobelnyk-B48.pdf248,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.