Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18048
Title: Визначення розсіяння енергії у тришарових композитних балках
Authors: Дівеєв, Б. М.
Лампіка, Р. В.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Citation: Дівеєв Б. М. Визначення розсіяння енергії у тришарових композитних балках / Б. М. Дівеєв, Р. В. Лампіка // Десята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів та програма конференції PSC-IMFS-10, 17–18 травня 2012 року (Львів, Україна) / Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – C. B.55. – Бібліографія: 3 назви.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18048
Appears in Collections:Десята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. – 2012 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
80-Diveyev-B55.pdf311.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.