Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18043
Title: Прогнозування діяльності автотранспортного підприємства за допомогою аналітичного розв’язку диференціальних рівнянь Колмогорова
Authors: Бердник, М. Г.
Андращук, А. О.
Bibliographic description (Ukraine): Бердник М. Г. Прогнозування діяльності автотранспортного підприємства за допомогою аналітичного розв’язку диференціальних рівнянь Колмогорова / М. Г. Бердник, А. О. Андращук // Десята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів та програма конференції PSC-IMFS-10, 17–18 травня 2012 року (Львів, Україна) / Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – C. B.36–B.37. – Бібліографія: 2 назви.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18043
Content type: Article
Appears in Collections:Десята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. – 2012 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67-Berdnyk-B36-B37.pdf258,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.