Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-100 of 169 (Search time: 0.018 seconds).
Item hits:
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article2012Застосування адаптивних методів МСЕ для розв'язання варіаційних задач міграції домішокКозел, А. М.
Article2012Напружений стан нескінченного пружного тіла з осесиметричною порожниною за крученняКравець, В. С.; Васюта, Р. В.
Article2012Про побудову базових розв’язків крайових задач двовимірної теорії пружності в голоморфних функціях від двох комплексних зміннихПабирівський, В. В.
Article2012Про міцність керамічних матеріалів з поверхневими дефектами за умов складного напруженого стануКвіт, Р. І.; Сало, Т. М.
Article2012Динамічна поведінка попередньо напружених шаруватих пластинЖидик, У. В.
Article2012Метод побудови часткових розв’язків задачі з нелокальною умовою для рівняння із частинними похідними у випадку існування неєдиного її розв’язкуКаленюк, П. І.; Когут, І. В.; Нитребич, З. М.
Article2012Задача Діріхле–Неймана для безтипної системи рівнянь із частинними похідними зі сталими коефіцієнтамиПташник, Б. Й.; Репетило, С. М.
Article2012Моделювання деяких сезонних макроекономічних показниківЯрошко, С. М.; Мартинюк, Н. О.
Article2012Про оцінку зверху розв’язку узагальненої нелінійної диференціальної системиПахолок, Б. Б.; Пукач, П. Я.
Article2012Тонкі плівки AgSbSe2 для термоелектричних перетворювачів: структура та фізичні властивостіРудий, І. О.; Лопатинський, І. Є.; Курило, І. В.; Фружинський, М. С.; Вірт, І. С.
Article2012Вплив технологічних параметрів на розміри зерен при осадженні селеніду цинку з газової фазиБілинський, Ю. М.; Дубельт, С. П.; Логуш, О. І.; Харамбура, С. Б.
Article2012Гамільтонові потоки на розширенні спряженого простору до алгебри Лі матричних супер-інтегро-диференціальних операторів двох антикомутативних зміннихГентош, О. Є.
Article2012Нетрадиційний підхід до дослідження антиплоскої деформації дволанкової тріщини у просторі за малих кутів між ланкамиВасільєв, К. В.
Article2012Про руйнування рейки в умовах контактної втоми кочення з врахуванням залишкових напруженьМарченко, Г. П.
Article2012Уточнення теореми А. А. ГольдбергаАндрусяк, І. В.
Article2012Наближені методи розв’язування задачі Коші для нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь ВольтерраПелех, Я. М.
Article2012Застосування z-перетворення для розв'язування звичайних диференціальних рівняньМороз, В. І.
Article2012Локальна розв’язність задачі Коші для одного класу вироджених параболічних рівняньМединський, І. П.
Article2012Інтеграл типу Коші і б2-перетворення послідовностейНовіков, Л. О.
Article2012Побудова методом Фур’є числових розв’язків задачі деформування ізотропної пластини з включеннямЗашкільняк, І. М.; Сухорольський, М. А.; Тимошенко, Н. М.; Томецька, С. І.
Article2012Розрахунок термодинамічних характеристик напівобмеженого «желе»Маркович, Б. М.
Article2012Задача з інтегральними умовами для факторизованого параболічного оператора зі змінними коефіцієнтамиКузь, А. М.
Article2012Аналіз деформування в’язкопружного шару під дією нормального навантаження на базі двопараметричної моделіСкородинський, І. С.; Максимук О. В.
Article2012One property of the set of Δ-matrixBilonoga, D. M.
Article2012Про одну обернену задачу для рівняння теплопровідності в області з вільною межеюПабирівська, Н. В.
Article2012Інтегральне рівняння для аналізу стійкості плоскої форми рівноваги колони трубВеличкович, А. С.; Бедзір, О. О.
Article2012Про еквівалентність матриць деякого вигляду над локальними областями головних ідеалівДинис, Р. Ф.; Тилищак, О. А.
Article2012Кострукційне розсіювання енергії при немонотонному навантаженні оболонкового віброізолятораПопадюк, І. Й.; Шопа, В. М.
Article2012Однозначність клітково-діагонально паралельних факторизацій матрицьДжалюк, Н. С.; Петричкович, В. М.
Article2012Стійкість до збурень функціональних гіллястих ланцюгових дробів зі змінною кількістю гілок розгалуженняГладун, В. Р.; Матулка, К. В.
Article2012Про взаємозв’язок між слушністю і асимптотичною незміщеністю статистичних оцінокРужевич, Н. А
Article2012Про розв'язки лінійних матричних рівнянь із заданим характеристичним многочленомПрокіп, В. М.
Article2012Властивості розв’язків крайових задач гіперболічного типу математичної фізики з випадковими початковими умовами з простору ОрлічаСливка-Тилищак, Г. І.
Article2012Моделювання термопружного двовимірного стану у кусково-однорідній трикомпонентній області з тріщиноюЗеленяк, В. М.; Гошко, Л. В.; Орищин, О. Г.
Article2012Асимптотичні методи у дослідженні руху сипкого середовища при вібросепараціїСтоцько, З. А.; Ребот, Д. П.; Топільницький, В. Г.
Article2012Задача з доточковими крайовими умовами для лінійних систем рівнянь із частинними похіднимиБобик, І. О.; Симотюк, М. М.
Article2012Розрахунок напружено-деформованого стану прямокутної пластини в загальному випадку навантаженняРевенко, В. П.
Article2012Дослідження впливу зовнішнього електричного поля на унарну функцію розподілу електронів в напівобмеженому металіМаркович, Б. М.; Задворняк, І. М.
Article2012Врахування початково–крайового ефекту у вагових оцінках різницевих схем для параболічних рівнянь у прямокутникуКравець, І. Т.; Демків, Л. І.
Article2012Визначення коефіцієнта тертя вертіння для кругових площадок контактуПерепічка, В. В.; Бурда, М. Й.
Article2012Сингулярно збурена мішана задача для гіперболічної системи першого порядкуЦимбал, В. М.
Article2012Про аналогію в хвильових задачах для ступінчатих стержнівПерепічка, В. В.
Article2012Прогнозування грошових накопичень за допомогою диференціальних рівнянь в частинних похіднихКовда, Є. О.; Бердник, М. Г.
Article2012Наближені методи у задачах неруйнівного контролю та оцінювання якостіГошко, З. О.; Кутень, А. С.
Article2012Нестаціонарна задача термодифузії неоднорідних анізотропних оболонокФлячок, В. М.
Article2012Динаміка Всесвітнього індексу свободи преси як показник рівня розвитку демократичного режиму держави (на прикладі України)Токар, О. Є.; Ткач, М. М.
Article2012Розвиткок інформаційного суспільства: кореляційний аналізЮськів, Я. В.; Крап, А. П.
Article2012Система підтримки наукових досліджень в галузі інформаційних технологійКушнірецька, О. І.
Article2012Націоналізм етнічних меншин королівства Іспанія: когнітивний аналізРодик, Г. Ю.; Юськів, Х. В.
Article2012Порівняльний аналіз систем керування вмістом Joomla! та DrupalМацура, У. П.
Article2012Система підтримки прийняття рішень для виборця у вигляді веб-сайтуКушнірецька, І. І.
Article2012Побудова вкладеної мінімальної поверхніКрупка, З. І.; Олексів, І. Я.
Article2012Про граничні значення аналітичних, обмежених в кільцях функційКшановський, І. П.
Article2012Вплив заокруглення країв основи контртіла на параметри механіки руйнування базового тіла контактної париПришляк, Р. Є.; Дацишин, О. П.; Кравчук, О. А.
Article2012Навантажувальне тестування мережного інтерфейсу клієнтськими запитамиПастернак, І. І.; Морозов, Ю. В.
Article2012Геоінформаційна технологія формування кадастру емісій парникових газів при виробництві електроенергії в ПольщіТопилко, П. І.; Лесів, М. Ю.
Article2012Використання спеціального алгоритму рейтингового оцінювання результатів навчання для виявлення фахових здібностей студентівАлєксєєв, В. І.
Article2012Аналіз динаміки міжетнічних відносин Закарпаття в контексті русинського рухуРодик, Г. Ю.; Фанта, М. М.
Article2012Моделювання емісій парникових газів від скляної промисловості Польщі з використанням геоінформаційних технологійЧарковська, Н. В.
Article2012Геоінформаційна технологія формування кадастру емісій парникових газів від використання палива промисловістю Підляського воєводства ПольщіГалущак, М. О.; Бунь, Р. А.
Article2012Організація оцінювання якості та контролю знань студентів з математичних дисциплін у віртуальному навчальному середовищі Львівської політехнікиБілущак, Г. І.
Article2012Особливості побудови цифрової карти населених пунктів України адаптованої для формування просторових кадастрів емісій парникових газівДанило, О. Я.
Article2012Геоінформаційна система емісій та поглинань парникових газів у лісовому господарстві Львівської областіСтрямець, О. С.
Article2012Тестування і традиційний екзамен. Порівняльний аналіз проблем і перевагПонеділок, Г. В.
Article2012Роль дисципліни «Концепції сучасного природознавства» у підготовці сучасних спеціалістівІгнатенко, В. М.; Нефедченко В. Ф.; Опанасюк А. С.
Article2012Організація самостійної роботи студентів під час вивчення курсу загальної хіміїРоманюк, Г. В.; Коваль, З. М.; Старчевський, В. Л.
Article2012Про мобільне навчання програмуванню у середовищі Visual BasicГлинський, Я. М.; Ряжська, В. А.; Відливаний, В. М.
Article2012Оцінка потенційної успішності веб-проекту на етапі неформальної постановки завданняАлєксєєв, В. І.; Алєксєєва, К. А.
Article2012Порівняльний аналіз глобальних цифрових карт земельного покриву для території УкраїниЛесів, М. Ю.; Бунь, Р. А.
Article2012Застосування інформаційних технологій при вивченні теми «Об’єми і площі тіл обертання»Жиленко, Т. І.; Артамонов, С. В.
Article2012Архітектура спеціалізованого модуля збереження даних геоінформаційної системиЛюбінський, Б. Б.
Article2012Вимірювання горизонтальної складової індукції магнітного поля Землі у фізичному практикумі із курсу загальної фізикиБіленька, О. Б.; Романюк, Г. В.; Романюк, М. М.; Харамбура, С. Б.
Article2012Вимірювання електрорушійної сили джерела струму компенсаційним методом у курсі студентського лабораторного практикумуБіленька, О. Б.; Романюк, М. М.; Харамбура, С. Б.; Юр’єв, С. О.
Article2012Статистичний та змістовий аналіз результатів комп’ютерного сеансу тестування з фізикиДанилов, А. Б.
Article2012Заміщення функції балістичного гальванометра за допомогою аналогової інтегруючої схемиРоманюк, Г. В.; Романюк, М. М.; Романюк, О. М.
Article2012Вивчення явища електромагнітної індукції у лабораторному практикумі у курсі загальної фізикиРоманюк, Г. В.; Романюк, М. М.; Харамбура, С. Б.
Article2012Контроль та оцінювання творчих досягнень студентів у процесі вивчення математикиЗахарченко, Н. М.; Холодько, С. В.
Article2012Processing microalgae suspension propagated in flat panel photobioreactorsBocsi, Robert; Horvath, Geza; Hodai, Zoltan
Article2012The separation of microalgae produced for oil production from substrate solutionHodai, Zoltan; Horvath, Geza; Bocsi, Robert
Article2012Thermochemistry of oxide films formed on Zr-based metallic glassesHirnyj, S. I.
Article2012Застосування графічного редактора AutoCAD для обрахунку площі геометричних фігурБойко, О. О.; Беспалов, А. Л.
Article2012Використання глобальної моделі лісу G4M для підтримки прийняття рішень на міжнародних переговорахГусті, М. І.
Article2012Оптимізація динамічної схеми вібраційних бункерних живильниківБеспалов, А. Л.; Бойко, О. О.
Article2012Нарисна геометрія як навчальна дисципліна в теоретичній базі прикладної геометріїСвідрак, І. Г.
Article2012Можливості агентної моделі ABIR для дослідження взаємодії соціальних елементівКанюк, Н. В.; Густі, М. І.
Article2012Механізми обробки експертних висновківНіколаєв, С. М.
Article2012Моделювання швидкісних вібраційних транспортних пристроїв з еліптичними коливаннями несучої поверхніВрублевський, І. Й.
Article2012Інформаційні технології для аналізу викидів СО2 в лісовому господарстві та при зміні землекористування УкраїниТурковська, О. В.; Густі, М. І.
Article2012Індуковані шумом переходи типу порушення симетрії у синергетичній системі: роль корелюючих шумівКнязь, І. О.
Article2012Визначення складу побічних продуктів при утворенні N-N’-дитіодиморфолінуМежибродський, В. П.; Олійник, Л. П.; Чайківський, О. В.
Article2012Дослідження впливу наповнювачів на полімеризацію полівінілпіролідон-(мет)акрилатних композиційФещур, Х. І.; Гнатчук, Н. М.; Глушик, А. С.; Гриценко, О. М.
Article2012Закономірності комплексоутворення полівінілпіролідон- гліцерин-мідьМасюк, А. С.; Левицький, В. Є.
Article2012Осциляторно-кулонівська модель штучного атомаПонеділок, Г. В.; Клапчук, М. І.
Article2012Thermochemical approach to corrosion of Ni-P alloys in aqueous solutionsHirnyj, S. I.
Article2012Іммобілізовані композиції як каталізатори процесу окиснення октену-1 молекулярним киснемМакота, О. І.; Булгакова, Л. В.
Article2012Ефективна константа швидкості реакції епоксидування в присутності гомогенного каталізатора на основі (МoW)2CПетренкова, Т. М.
Article2012Вивчення процесу комплексоутворення тіосульфату мідіОлійник, Л. П.; Іванишин, С. І.; Максимів, Н. Л.
Article2012Удосконалення методики епоксидування ріпакової оліїГринчук, Ю. М.; Никипанчук, М. В.
Article2012Термопластичні композиційні матеріали на основі полівінілхлориду та оксидів металівЛарук, Ю. В.; Левицький, В. Є.
Article2012Формування металовмісних полімерних гідрогелів у магнітному поліГнатчук, Н. М.; Фещур, Х. І.; Фіняк, В. В.; Гриценко, О. М.
Results 1-100 of 169 (Search time: 0.018 seconds).