Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/17683
Title: Комп’ютерне моделювання підвісних канатних транспортних систем та обґрунтування їх основних параметрів
Authors: Сологуб, Б. В.
Данило, Я. Я.
Bibliographic description (Ukraine): Сологуб Б. В. Комп’ютерне моделювання підвісних канатних транспортних систем та обґрунтування їх основних параметрів / Б. В. Сологуб, Я. Я. Данило // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 746 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 158-160. – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Для визначення внутрішніх зусиль, що виникають в рухомому тягово-несучому канаті і елементах проміжної опори розглянуто розрахункову схему, на основі якої розроблено математичну модель у вигляді системи диференціальних рівнянь руху. Прийнято, що кривою провисання канату є ланцюгова лінія. За допомогою розрахункової схеми і системи рівнянь визначаємо зусилля в канатах. To determine the internal forces arising in a moving Pull-bearing rope and intermediate support elements considered design scheme, on which the mathematical model as a system of differential equations of motion. It is assumed that the curve is sagging rope chain line. Using a design scheme and equations define efforts ropes.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/17683
Content type: Article
Appears in Collections:Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2012. – № 746

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
36-Solohub-158-160.pdf168,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.