Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1729
Title: Кінетика утворення та будова олігопероксидних наношарів і прищеплених полімерних щіток на плоскій скляній поверхні
Authors: Коструба, А. М.
Мітіна, Н. Є
Раєвська, К. А.
Стецишин, Ю. Б.
Лобаз, В. Р.
Bibliographic description (Ukraine): Кінетика утворення та будова олігопероксидних наношарів і прищеплених полімерних щіток на плоскій скляній поверхні / А. М.Коструба, Н. Є Мітіна, К. А. Раєвська, Ю. Б. Стецишин, В. Р. Лобаз // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 622 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 147-152. – Бібліографія: 13 назв.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Функціональні олігопероксидні сурфактанти та координаційні олігопероксидні металокомплекси були використані як модифікатори поверхні скла для формування адсорбційних наношарів. Кінетика адсорбції та щільність упаковки олігопероксидних молекул у наношарах залежать від природи олігопероксиду, його концентрації та умов сорбційної модифікації. Наявність заданої кількості пероксидних груп у наношарі забезпечує можливість проведення ініційованої з поверхні керованої прищепленої полімеризації з формуванням захисного шару із заданою функціональністю та гідрофільно/гідрофобними властивостями. Functional oligoperoxide surfactants and derived coordination metal complexes were used for glass surface modification for sorption nanolayer formation. Kinetics of adsorption and packing density of oligoperoxide molecules in nanolayers depend on oligoperoxide nature, concentration and sorbtion conditions. The presence of tailored amount of peroxide links in nanolayer provide the possibility of graft-copolymeryzation resulting in functional protective layer with tailored hydrophilic/hydrophobic properties.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1729
Content type: Article
Appears in Collections:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2008. – № 622

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32.pdf197,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.