Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/17285
Title: Особливості змістовного наповнення курсу „Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів економічних спеціальностей ВНЗ
Other Titles: Features content of the course "Ukrainian language (for professional purposes)" for students of economic specialties in high school
Authors: Тертека, Л. В.
Bibliographic description (Ukraine): Тертека Л. В. Особливості змістовного наповнення курсу „Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів економічних спеціальностей ВНЗ / Л. В. Тертека // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 739 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 293–297. – Бібліографія: 8 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: зміст навчання
професійна українська мова в економічному виші
мова та економіка
антисуржик
content of training
professional Ukrainian language in economic universities
language and economics
antysurzhyk
Abstract: Визначено доцільність запропонованої автором змістовної наповненості курсу української мови за професійним спрямуванням в економічному виші; акцентовано на фаховій комунікативній важливості коректування культури писемного та усного мовлення майбутнього економіста; рекомендовано окремі зразки дієвих практичних мовленнєвих вправлянь з рідної мови у ВНЗ. Determined the feasibility of the proposed author content filling rate of the Ukrainian language for professional purposes in economic universities, accented the importance of professional communicative culture of corrections written and oral communication of the future economist, recommended some practical examples of effective speech vpravlyan of native language in high school.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/17285
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2012. – №739

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45-293-297.pdf162,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.