Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/17271
Tytuł: Наукові підходи до визначення сутності факторингу
Inne tytuły: Scientific going near determination of essence faсtoring
Authors: Фаринович, І. В.
Cytat: Фаринович І. В. Наукові підходи до визначення сутності факторингу / І. В. Фаринович // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : спеціальний випуск Інституту підприємництва та перспективних технологій / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 45–50. – (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 739). – Бібліографія: 21 назва.
Data wydania: 2012
Wydawca: Національний університет "Львівська політехніка"
Słowa kluczowe: дебіторська заборгованість
рефінансування
факторинг
account receivable
refunding
faсtoring
Abstract: Проаналізовано нормативно-правові акти України, які визнають поняття факторингу, а також досліджено різні підходи вітчизняних та зарубіжних вчених щодо визначення сутності факторингу та запропоновано власне бачення цієї категорії. In the article it is analysed normatively legal acts of Ukraine, which acknowledge the concept of faсtoring, and also investigational different approaches of domestic and foreign scientists, in relation to determination of essence faсtoring and own vision of this category is offered.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/17271
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2012. – №739

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
8-45-50.pdf157,59 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi