Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/17244
Tytuł: Удосконалення процедур інформаційного супроводження міжнародних туристичних послуг
Inne tytuły: Improving procedures for information support of international travel service
Authors: Самотій, Н. С.
Cytat: Самотій Н. С. Удосконалення процедур інформаційного супроводження міжнародних туристичних послуг / Н. С. Самотій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 739 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 115–119. – Бібліографія: 10 назв.
Data wydania: 2012
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: інформаційні системи
комп’ютерні технології
міжнародний туризм
туристична індустрія
information systems
computer technology
international tourism
tourism industry
Abstract: Розглянуто проблеми удосконалення інформаційного забезпечення в міжнародному туризмі. Визначено роль та основні напрями підвищення ефективності туристичного бізнесу в перехідній економіці. Досліджено переваги використання сучасних інформаційних технологій та перспективи їх застосування на підприємствах туристичної галузі. The problems of improving information provision in international tourism. The role and main directions of improving the efficiency of tourist business in a transition economy. Investigated the benefits of modern information technology and prospects for their use in the business tourism industry.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/17244
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2012. – №739

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
19-115-119.pdf177,35 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi