Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/17186
Title: Автоматизоване проектування обмежувальних механізмів машин
Authors: Брощак, І. І.
Луців, І. В.
Bibliographic description (Ukraine): Брощак І. І. Автоматизоване проектування обмежувальних механізмів машин / І. І. Брощак, І. В. Луців // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 746 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 112-116. – Бібліографія: 9 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: За теорією оптимального проектування представлено алгоритм проектування конструкцій обмежувальних механізмів машин. Запропоновано використання баз даних накопиченої інформації про прототипи й накопиченого досвіду у вигляді “опорних” рішень і початкових наближень для процесу оптимального проектування. Деяка кількість параметрів проектування є шуканим невідомим, при цьому оптимізація конструкції пов’язана з обчисленням порівняно невеликого числа варіантів. On the basis of the theory of optimal design the algorithm design of restrictive mechanisms structures is given. Proposed use of databases accumulated information about the prototypes and gained experience as a “reference” decisions and the initial approximations for optimal design process. A number of design parameters is the desired unknown, and the optimization of structures associated with calculating the relatively small number of options.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/17186
Content type: Article
Appears in Collections:Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2012. – № 746

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27-Broshchak-112-116.pdf187,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.