Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/17166
Title: Визначення кількості теплоти, яка виділяється у поверхновий шар під час фрикційного зміцнення
Authors: Гурей, І. В.
Гурей, Т. А.
Bibliographic description (Ukraine): Гурей І. В. Визначення кількості теплоти, яка виділяється у поверхновий шар під час фрикційного зміцнення / І. В. Гурей, Т. А. Гурей // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 746 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 91-94. – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Показано, що при фрикційному зміцненні сталей на кількість теплоти, яка виділяється у поверхневий шар, впливає форма робочої частини інструмента, режими обробки. Найбільшу кількість теплоти, яка йде на формування зміцненого шару, отримують, використовуючи інструмент з нарізаними поперечними пазами на його робочій частині. It is show that the form of working part and machining conditions affect the amount of heat that is released in the surface layer during frictional hardening. The greatest quantity of heat that goes into the hardened layer forming, obtained by used the instrument with cross slots into working part.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/17166
Content type: Article
Appears in Collections:Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2012. – № 746

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22-Hurey-91-94.pdf180,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.