Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/17145
Title: Комп’ютерне моделювання складових самоналагоджувального комплексного оснащення для токарної обробки
Authors: Луців, І. В.
Волошин, В. Н.
Буховець, В. М.
Bibliographic description (Ukraine): Луців І. В. Комп’ютерне моделювання складових самоналагоджувального комплексного оснащення для токарної обробки / І. В. Луців, В. Н. Волошин, В. М. Буховець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 746 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 28-31. - Бібліографія: 6 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Досліджено вплив геометричних параметрів втулкових елементів затиску та силового навантаження з боку приводу затиску на діапазон затиску заготовок та їх напружено-деформований стан. Проведено комп’ютерний аналіз динамічної стійкості самоналагоджувальної системи багатолезової обробки з пристроями для затиску заготовок. The influence of geometric parameters of sleeve clamping elements as well as clamping drive forces load on the work piece clamping range and their stress-strain state are presented. The computer analysis of dynamic stability of self adjusted multi edge machining system with work piece clamping device is given.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/17145
Content type: Article
Appears in Collections:Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2012. – № 746

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8-Lutsiv-28-31.pdf442,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.