Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16884
Tytuł: Оцінка історико-культурного потенціалу Турківського району для потреб релігійного туризму
Inne tytuły: Оценка историко-культурного потенциала Турковского района для нужд религиозного туризма
Estimation of historical-cultural potential of the Turkivskogo district for the necessities of religious tourism
Authors: Безручко, Любомир
Cytat: Безручко Л. Оцінка історико-культурного потенціалу Турківського району для потреб релігійного туризму / Любомир Безручко // Туристичними шляхами Прикарпаття : збірник наукових праць / Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України, Львівський інститут економіки і туризму ; за редакцією Р. Береста. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 110-121. – Бібліографія: 5 назв.
Data wydania: 2012
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: релігійний туризм
історико-культурний потенціал
Турківський район
религиозный туризм
историко-культурный потенциал
Турковской район
religious tourism
historical-cultural potential
Turkivskogo district
Abstract: Проведено аналіз основних методів визначення придатності історико-культурних ресурсів для потреб релігійного туризму. Досліджено придатність населених пунктів Турківського району для організації релігійного туризму. Проведен анализ основных методов определения пригодности историко-культурных ресурсов для нужд религиозного туризма. Исследована пригодность населенных пунктов Турковского района для организации религиозного туризма. The analysis of basic is conducted methods of determination of fitness of historical-cultural resources for the necessities of religious tourism. The fitness of settlements of the Turkivskogo district is explored for organization of religious tourism.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16884
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Туристичними шляхами Прикарпаття. – 2012 р.

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
8-Bezruchko-110-121.pdf390,64 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi