Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16696
Title: Building information modeling software as a support tool of facility management
Authors: Podmanický, Peter
Mesároš, František
Bibliographic description (Ukraine): Podmanický P. Building information modeling software as a support tool of facility management / Peter Podmanický, František Mesároš // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 737 : Теорія і практика будівництва. – C. 286-289. - Bibliography: 7 titles.
Issue Date: 2012
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: інформаційне моделювання у будівництві
сприятливий менеджмент
життєвий цикл
3D-модель
building information modeling
facility management
life cycle
3D-model
Abstract: Інформаційне моделювання у будівництві (BIM) для менеджерів – це більш ніж просто раціональний спосіб досягнення цілі, а новий інструмент покращення характеристик будівель і ефективніше управління операціями протягом його життєвого циклу. Що таке програмне забезпечення BIM? У той час, коли визначення змінюються, BIM може розглядатися як одна величезна база інформаційних даних. Програмне забезпечення BIM включає 3D-інформацію. В додаток до інформації з архітектурім. Повна версія BIM включає усю інформацію з будівельних конструкцій і структурних систем, обладнання для обігрівання, вентиляції і кондиціювання повітря (HVAC), санітарно-технічного обладнання будівель, дверних і віконних панелей тощо. Істотним моментом є те, що це стосується конкретного виробника і постачальника систем і компонентів, що є значною перевагою для сприятливого менеджменту. Показано сприятливі можливості, які відкриваються у сфері менеджменту під час використання BIM-технологій. For facility managers, Building Information Modeling (BIM) is more than a shortcut. It is a new tool for enhancing the performance of building and more efficient management of operations throughout its life cycle. What is BIM software? While definitions vary, BIM can be seen as a one large database of informations. BIM software is designed to share the information of the building. BIM software includes 3D model of building. In addition to information architecture, complete BIM contains all information about building construction and structural system, Heating, Ventilating, and Air conditioning (HVAC) equipment, plumbing fixtures, door and window panes, and many others. Essential is that should refer to a particular manufacturer and supplier of systems and components, which can be a significant benefit to the area of facility management. Aim of this article is to highlight the opportunities that offer us in the field of facility management with using BIM technology.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16696
Content type: Article
Appears in Collections:Теорія і практика будівництва. – 2012. – №737

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
53-Podmanicky-286-289.pdf379,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.