Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16694
Tytuł: Impact of shape of buildings on energy consumption
Authors: Geletka, Vladimír
Sedláková, Anna
Cytat: Geletka V. Impact of shape of buildings on energy consumption / Vladimír Geletka, Anna Sedláková // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 737 : Теорія і практика будівництва. – C. 252–258. - Bibliography: 4 titles.
Data wydania: 2012
Wydawca: Національний університет "Львівська політехніка"
Słowa kluczowe: форма будівель
коеффіціент форми (аеродинамічний коеффіціент)
орієнтація
процентність скління
shape of buildings
shape factor
orientation
% of glazing
Abstract: Наведено аналіз форми будівель (план фундаменту і вертикальний розподіл) і їх вплив на коефіцієнт форми / аеродинамічний коефіцієнт/ FT будівель. Для деяких будівель запроваджений параметричний аналіз, отриманий з вичерпного відтворення енергетичних потоків цілої будівлі. Параметричний аналіз стосується орієнтації будівлі і пропорційно процентності скління конкретної стіни. This paper provides analysis of buildings shape (ground plan and vertical division) and their impact of shape factor – FT of buildings. For some shape is provide a parametric analysis obtained from a comprehensive whole building energy simulation. Parametric analysis regards orientation of buildings and ratio % glazing to the wall.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16694
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Теорія і практика будівництва. – 2012. – №737

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
47-Geletka-252-258.pdf605,45 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi