Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16688
Tytuł: Res additional application in contemporary buildings
Authors: Vranay, Frantisek
Vranayova, Zuzana
Cytat: Vranay F. Res additional application in contemporary buildings / Frantisek Vranay, Zuzana Vranayova // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 737 : Теорія і практика будівництва. – C. 303–308. – Bibliography: 3 titles.
Data wydania: 2012
Wydawca: Національний університет "Львівська політехніка"
Słowa kluczowe: поновлювані джерела енергії
прогресивні технології для закритих приміщень
HVAC
renewable energy sources
progressive indoor technologies
Abstract: Теплові насоси і сонячна система надають нам найефективніший шлях забезпечення нагрівання і охолодження у багатьох напрямках застосування, оскільки вони використовують поновлювальні джерела довкілля. Експериментальні виробничі приміщення нашого факультету “Центр економічних досліджень з поновлювальних джерел енергії і систем розподілу” був заснований з метою досліджень можливості зменшення енергетичних витрат на будівництво, пов’язаних з економією. Реалізований проект цього Центру створює реальне навколишнє середовище для ефективного проведення технологічних досліджень в лабораторії у режимі експлуатації: технології співгенерируючих елементів, теплові насоси, фотогальваніка, теплові капіляри і польові технології вимірювань і регулювання. Heat pumps and solar systems offer the most energy-efficient way to provide heating and cooling in many applications, as they can use renewable heat sources in our surroundings. The experimental workplace of our Faculty “Economic Research Centre for Renewable Energy Sources and Distribution systems” was founded with the purpose of investigating possibilities to reduce the energetic costs of buildings tied to economy. The realized project of the Centre creates real environment for effective implementation research of technologies in laboratory and operative conditions: technologies of co-generative elements, heat pumps, photovoltaic, thermal capillaries, and technologies in field of measurement and regulation.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16688
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Теорія і практика будівництва. – 2012. – №737

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
56-Vranay-303-308.pdf752,96 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi