Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16610
Title: Уточнення методу розрахунку термотискової аерації приміщень
Authors: Жуковський, С. С.
Гудз, Р. А.
Bibliographic description (Ukraine): Жуковський С. С. Уточнення методу розрахунку термотискової аерації приміщень / С. С. Жуковський, Р. А. Гудз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 737 : Теорія і практика будівництва. – C. 121 –127. – Бібліографія: 3 назви.
Issue Date: 2012
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: загальне вентилювання
термотискова аерація
робоча зона
аераційні пристрої
тиск
зона надлишкового тиску
термотисковий потенціал
general ventilation
thermal-pressure aeration
work area
aeration devices
pressure
zone of overpressure
thermal-pressure potential
Abstract: Проаналізовано відомі методи розрахунку термотискової аерації приміщень і вказано на їхні недоліки. Запропоновано розрахунок термотискової аерації із врахуванням визначальних чинників впливу – термотискових потенціалів внаслідок температурного розшарування повітря і дії конвекційних струменів. Встановлено, що рівень зони (площини) нульового надлишкового тиску можна регулювати співвідношенням площ живого перерізу повітропритічних і повітровитічних пристроїв, і рекомендовано оптимальну його величину. Disadvantages of analyzed known methods of calculating thermal-pressure aeration facilities are given. Method of calculation thermal-pressure aeration in view of the determining factors of influence thermal-pressure potentials due to temperature layer air and convection of the jets are proposed. Level of zone (plane) zero excess pressure can be adjusted ratio of crosssectional area of the living air leaking and air inflows devices and its recommended optimum value are found.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16610
Content type: Article
Appears in Collections:Теорія і практика будівництва. – 2012. – №737

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24-Zhukovsky-121-127.pdf206,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.