Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16590
Title: Полиэтнический и поликультурный аспект развития библиотечного дела приграничных регионов: на примере истории смоленских библиотек
Authors: Жарова, Тетяна Миколаївна
Bibliographic description (Ukraine): Жарова Т. М. Полиэтнический и поликультурный аспект развития библиотечного дела приграничных регионов: на примере истории смоленских библиотек / Тетяна Миколаївна Жарова // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2012 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [редколегія : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - С. 565-576. - Библиография: 36 названий.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: бібліотечна справа прикордонних регіонів
бібліотеки Смоленська
історія бібліотек
полікультурний аспект бібліотечної справи
the library`s affair of the boundary regions
the libraries of Smolensk
the history of libraries
polycultural aspect of the library`s affair
Abstract: Розглянуто специфіку діяльності бібліотек Смоленщини, що розвивалися в умовах взаємодії західної і східної культур. Вказані фактори, що вплинули на поліконфесійність та полінаціональність складу населення регіону. Подана характеристика аспектів розвитку бібліотечної справи, пов’язаних з інтеграційними процесами: відкриття в дореволюційний період бібліотек при товариствах різних віросповідань і національностей, склад бібліотечних фондів іноземними мовами, участь представників різних народів у формуванні смоленських бібліотек. In article «The polyetnic and polycultural aspect of the library`s affair of the boundary regions on the example the history of Smolensk library» by T. Zharova considered the specificity of the. Smolensk libraries that have developed in interaction of Western and Eastern cultures. Are the factors that have influenced the composition of the poly-confessional and polinationality population. The characteristic aspects of library development related to the integration process: the opening of a pre-revolutionary societies, libraries with different faiths and nationalities, the composition of library holdings in foreign languages, the participation of representatives of different peoples in the formation of Smolensk libraries.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16590
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково практична конференція. – 2012 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60-565-576.pdf221,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.