Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1656
Tytuł: Роль пільгового оподаткування у стимулюванні інноваційних процесів України
Authors: Хандюк І. М.
Cytat: Хандюк І. М. Роль пільгового оподаткування у стимулюванні інноваційних процесів України / І. М. Хандюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 606 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 324–328. – Бібліографія: 8 назв.
Data wydania: 2007
Wydawca: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Обґрунтовано необхідність проведення державної політики стимулювання інноваційних процесів; проаналізовано інноваційну активність промислових підприємств в Україні з використанням системи показників; досліджено особливості в оподаткуванні та митному регулюванні інноваційної діяльності в Україні на законодавчому рівні; запропоновано відновити пільги з оподаткування підприємств, які здійснюють інноваційну діяльність. Розроблено механізм застосування податкових пільг до цих підприємств. The necessity to provide the state policy of stimulating of innovation processes has been substantiated in the article; the innovation activity of industrial enterprises in Ukraine considering the system of indicators has been analyzed; the peculiarities of taxing and customs regulation of innovation activity in Ukraine on the law basis have been studied; it has been offered to renovate favorable conditions of taxing of the enterprises that implement the innovation activity and it also have been worked out the mechanism of application of taxing favorable conditions at these enterprises.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1656
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – №606

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
53.pdf175,58 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi