Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16555
Title: Біобібліографічний покажчик «Феодосій Стеблій»
Authors: Галевич, Оксана Костянтинівна
Bibliographic description (Ukraine): Галевич О. К. Біобібліографічний покажчик «Феодосій Стеблій» / Оксана Костянтинівна Галевич // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2012 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [редколегія : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - С. 491-496. - Бібліографія: 8 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: Ф. І. Стеблій
історія
історична наука
біобібліографічний покажчик
Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України
F. I. Steblij
history
historical science
biobibliographical guide
the National Academy of Sciences of Ukraine
Abstract: Представлено біобібліографічний покажчик, присвячений українському вченому, історику, заслуженому працівникові культури України, члену Наукового товариства імені Шевченка, завідувачу відділу нової історії України Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України Феодосію Івановичу Стеблію. Дане видання є продовженням покажчика «Феодосій Іванович Стеблій» (Львів, 1995) і розкриває науковий доробок вченого за період з 1994 по 2009 рік. The article presents biobibliographical guide dedicated to the Ukrainian scientist, historian, Honored Worker of Culture of Ukraine, member of the Shevchenko Scientific Society, head of the new history department of the National Academy of Sciences of Ukraine Feodosij Ivanovych Steblij. This publication is a continuation of the guide "Feodosij Steblij" (Lviv, 1995) and reveals the scholar's scientific heritage for the period from 1994 to 2009 year.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16555
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково практична конференція. – 2012 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
49-491-496.pdf230,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.