Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16550
Title: Російські видання у приватній бібліотеці Якова Головацького (1868 р.)
Authors: Седляр, Олександр Володимирович
Bibliographic description (Ukraine): Седляр О. В. Російські видання у приватній бібліотеці Якова Головацького (1868 р.) / Олександр Володимирович Седляр // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2012 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [редколегія : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - С. 391-401. - Бібліографія: 13 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: Я. Головацький
російська книга у Галичині ХІХ ст.
приватна бібліотека
галицьке русофільство
Yakiv Holovats’kyi
Russian book in Galicia in the 19th century.
private library
Galician russophilism
Abstract: Досліджено збірку російських видань, яка була у приватній бібліотеці Я. Головацького станом на початок 1868 р., і яку він передав для продажу А. Петрушевичу. Розглянуто причини, які спонукали Я. Головацького отримувати та зберігати ці видання, шляхи їх надходження до нього тощо. In the article «Russian editions in private library of Yakiv Holovac’kyi (1868)» by O. Sedlyar the collection of Russian editions, which was in the private library of Yakiv Holovats’kyi at the beginning of 1868, and which he passed for a sale to A. Petrushevych is researched. Reasons, which induced Ya. Holovac’kyi to get and keep these editions, ways of their receipt to him etc. are considered.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16550
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково практична конференція. – 2012 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39-391-401.pdf350,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.