Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16549
Title: Науково-видавнича діяльність Львівського політехнічного інституту (1945–1949): за матеріалами фондів НТБ Національного університету «Львівська політехніка»
Authors: Самотий, Рената Стефанівна
Bibliographic description (Ukraine): Самотий Р. С. Науково-видавнича діяльність Львівського політехнічного інституту (1945–1949): за матеріалами фондів НТБ Національного університету «Львівська політехніка» / Рената Стефанівна Самотий // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2012 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [редколегія : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - С. 374-390. - Бібліографія: 16 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: видавнича діяльність
Львівський політехнічний інститут
видавничий репертуар
науково-технічна література
publishing activity
Lviv Polytechnic Institute
publishing repertoire
scientific and technical literature
Abstract: Розглянуто науково-видавничу діяльність Львівського політехнічного інституту впродовж 1945–1949 років, визначені її характерні особливості, основний зміст, форми і напрями. In the article «Scientific Publishing Activity of Lviv Polytechnic Institute (1945-1949): In Accordance with the Collection of Scientific Library of Lviv Polytechnic National University» by R. Samotyi the activity of Lviv Polytechnic Institute during 1945-1949 is considered, its distinctive features, main content, forms and directions are presented.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16549
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково практична конференція. – 2012 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38-374-390.pdf340,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.