Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16548
Title: Электронные библиотеки: тенденции развития
Authors: Семененко, Лариса Петрівна
Главчева, Юлія Миколаївна
Bibliographic description (Ukraine): Семененко Л. П. Электронные библиотеки: тенденции развития / Лариса Петрівна Семененко, Юлія Миколаївна Главчева // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2012 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [редколегія : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - С. 275-284. - Библиография: 8 названий.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: електронні бібліотеки
інформаційні системи доступу
electronic libraries
informational access systems
Abstract: Розглянуто основні тенденції формування електронних колекцій навчальних закладів і систем доступу до них, політика бібліотек з просування послуг, вказані складнощі на шляху створення електронних бібліотечних ресурсів. The article «Electronic libraries: development trends» by L. Semenenko and Y. Glavcheva reviews the main trends of the formation of electronic collections in educational establishments and systems of access thereto, the policy of electronic libraries relating to service promotion, lists the difficulties arising while creating electronic library resources.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16548
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково практична конференція. – 2012 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28-275-284.pdf335,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.