Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16546
Title: Бібліотеки Українського педагогічного товариства «Рідна школа»: організація роботи, роль у національно-громадянському вихованні молоді (1932-1939 рр.)
Authors: Плитус, Олександра Семенівна
Bibliographic description (Ukraine): Плитус О. С. Бібліотеки Українського педагогічного товариства «Рідна школа»: організація роботи, роль у національно-громадянському вихованні молоді (1932-1939 рр.) / Олександра Семенівна Плитус // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2012 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [редколегія : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - С. 355-373. - Бібліографія: 18 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: Галичина
«Рідна школа»
Українське педагогічне товариство
бібліотеки народних і середніх шкіл
публічні бібліотеки
національне виховання
громадянське виховання
національна свідомість
Galicia
"Native School"
Ukrainian Pedagogical Society
libraries of national and secondary schools
public libraries
national education
civil education
national consciousness
Abstract: У статті на основі комплексного аналізу архівних матеріалів, друкованих джерел та статей з періодичних видань Галичини 1930-х років прослідковується розвиток мережі бібліотек Українського педагогічного товариства «Рідна школа» та їх роль у національно-громадянському вихованні галицьких дітей першої третини ХХ століття. The article O. Plytus “The Libraries of Ukrainian “Ridna Shkola” Pedagogical Society: Work Organisation and the Role in National Public-Active Youth Education (1932-1939)” is based on a complex analysis of archives, printed sources and articles in periodicals Galicia 1930s traced the development of the network of libraries of the Ukrainian Pedagogical Society "Native School" and their role in the national civil education of Galician children of the first third of the twentieth century.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16546
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково практична конференція. – 2012 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37-355-373.pdf501,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.