Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16539
Title: Діяльність Львівської політехніки в період радянсько-німецької війни (1939–1944 рр.): за матеріалами часописів
Authors: Козел, Надія Володимирівна
Bibliographic description (Ukraine): Козел Н. В. Діяльність Львівської політехніки в період радянсько-німецької війни (1939–1944 рр.): за матеріалами часописів / Надія Володимирівна Козел // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2012 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [редколегія : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - С. 305-324. - Бібліографія: 15 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: освіта
Львівський політехнічний інститут
Державні технічні спеціальні курси
радянський режим
німецька окупація
education
Lviv Polytechnic Institute
Technical professional courses
Soviet regime
German occupation
Abstract: В загальному контексті радянсько-німецької війни розглянуто питання діяльності Львівської політехніки в 1939–1944 рр.; окреслено особливості реформування навчального закладу в 1939 р. та під час німецького окупаційного періоду. The article “The Activity of Lviv Polytechnic During the Soviet-German War (1939-1944): According to the Material in Periodicals” by N. Kozel overviews the activity of Lviv Polytechnic in 1939-1944 in general context of Soviet-German war. The peculiarities of reforms in this educational institution in 1939 and during German occupation are described.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16539
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково практична конференція. – 2012 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33-305-324.pdf313,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.