Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16537
Title: Видавнича діяльність товариства «Cільський господар»: «Господарська часопись» (1914–1918 рр.)
Authors: Бродик, Зоряна Василівна
Bibliographic description (Ukraine): Бродик З. В. Видавнича діяльність товариства «Cільський господар»: «Господарська часопись» (1914–1918 рр.) / Зоряна Василівна Бродик // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2012 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [редколегія : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - С. 288-293. - Бібліографія: 14 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: видавнича діяльність
товариство «Сільський господар»
«Господарська часопись»
аграрна політика
національна свідомість
просвітницька робота
editorial activity
«Silskyi Hospodar» society
«Hospodarska Chasopys»
agricultural policy
national consciousness
editorial work
Abstract: У статті розглянуто історію видавничої та просвітницької діяльності товариства «Сільський господар». Зокрема, проаналізовано тематику публікацій одного з його друкованих органів – двотижневика «Господарська часопись» у період від 1914 до 1918 рр.The article «Editorial activity of «Silskyi Hospodar» society: «Hospodarska Chasopys» (1914-1918)» by Z. Brodyk deals with the history of editorial and educational activity of «Silskyi Hospodar» society. Publication subjects analysis of one of its printed editions – biweekly «Hospodarska Chasopys» from 1914 to 1918 is emphasized.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16537
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково практична конференція. – 2012 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30-288-293.pdf250,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.