Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16534
Tytuł: Программно-технический аспект деятельности библиотеки ВУЗа в онлайновой среде
Authors: Семененко, Лариса Петрівна
Главчев, Максим Ігорович
Главчева, Юлія Миколаївна
Cytat: Семененко Л. П. Программно-технический аспект деятельности библиотеки ВУЗа в онлайновой среде / Лариса Петрівна Семененко, Максим Ігорович Главчев, Юлія Миколаївна Главчева // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2012 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [редколегія : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - С. 178-185. - Бібліографія: 10 назв.
Data wydania: 2012
Wydawca: Національний університет "Львівська політехніка"
Słowa kluczowe: єдиний інформаційний простір
взаємодія
інформаційні ресурси
корпоративна інформація
програмно-технічні умови
інтероперабельність
метаданні
обмін даними
single information space
interaction
informational resources
corporate information
program and technical conditions
interoperability
metadata
data exchange
Abstract: Розглядаються питання щодо необхідності забезпечення програмно-технічних умов взаємодії інформаційних ресурсів для підвищення їх доступності, популяризації, створення умов для збільшення цитування, підвищення рейтингу університету та індивідуальних рейтингових показників авторів та видань. The article «Program and technical aspect of university library activities in online environment» by Semenenko L. P., Glavchev M. I. and Glavcheva Y. M. reviews the issues of the need to provide for the program and technical conditions of informational resources interaction to facilitate their accessibility, to popularize and to create conditions to enhance quotation, to increase the university rating and individual rating indices of authors and editions.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16534
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково практична конференція. – 2012 р.

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
15-178-185.pdf251,01 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi