Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16488
Title: Соціокомунікаційна парадигма дослідження бібліотек західноукраїнського регіону (ХІІІ ст. – 1939 р.)
Authors: Кунанець, Наталія Едуардівна
Пасічник, Володимир Володимирович
Bibliographic description (Ukraine): Кунанець Н. Е. Соціокомунікаційна парадигма дослідження бібліотек західноукраїнського регіону (ХІІІ ст. – 1939 р.) / Наталія Едуардівна Кунанець, Володимир Володимирович Пасічник // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2012 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [редколегія : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - С. 141-154. - Бібліографія: 19 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: бібліотека
бібліотечно-інформаційні ресурси
соціокомунікаційний підхід
library
library-informational resources
socialcommunicative approach
Abstract: У статті викладені особливості дослідження процесів формування, функціонування та розвитку бібліотечно-інформаційних ресурсів західноукраїнського регіону в контексті соціальних комунікацій. Автори подають та обґрунтовують власну соціокомунікаційну парадигму вивчення бібліотечної інфраструктури західноукраїнського регіону в період з ХІІІ ст. до 1939 р. The article “Social-Communicative Paradigm of the Research on Western Ukrainian Libraries (13th Century to 1939)” by N. Kunanets and V. Pasichnyk examines the development of library and information resources of western Ukrainian region in the context of social communication. The author presents his own paradigm of development processes of library infrastructure and the formation of information and library resources of western Ukrainian region of the XIII century. to 1939, as a specific type of social memory of society.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16488
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково практична конференція. – 2012 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12-141-154.pdf394,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.