Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16485
Title: Współpraca bibliotek naukowych w Polsce
Other Titles: Співпраця наукових бібліотек Польщі
Authors: Бараньська–Маліновська, Барбара
Суйковська, Івона
Подгурський, Філіп
Bibliographic description (Ukraine): Бараньська–Маліновська Б. Współpraca bibliotek naukowych w Polsce / Барбара Бараньська–Маліновська, Івона Суйковська, Філіп Подгурський // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2012 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [редколегія : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - С. 5-33. - Bibliografia: 22 nazwy.
Issue Date: 2012
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: бібліотечна справа
співпраця між бібліотеками
бібліотечні консорціуми
електронні бібліотеки
електронні ресурси
academic libraries
libraries cooperation
libraries consortium
digital libraries
electronic resources
Abstract: Об’єднання наукових бібліотек у Польщі відбувається з метою покращання якості надання послуг при мінімальних витратах на функціонування. У статті розглядаються приклади форм співпраці між бібліотеками в Польщі. Вказуються цілі, переваги та недоліки спільних проектів. Представлено окремі консорціуми та різноманітні форми співпраці в консорціум та інші форми співробітництва, а саме: 1) придбання та впровадження комплексних автоматизованих бібліотечних систем, 2) створення централізованого каталогу та реферативних баз даних польської літератури, 3)оцифрування бібліотечних фондів, 4) забезпечення доступу до електронних джерел світових науково-інформаційних ресурсів. Підкреслено важливість співпраці наукових бібліотек та її вплив на придбання державних ліцензій доступу до найважливіших наукових електронних ресурсів. Розглядаються завдання і перспективи подальшого розвитку співпраці бібліотек у різних напрямках діяльності. At the article of Barańska-Malinowska B., Sójkowska I. and Podgórski F. «Science libraries cooperation in Poland» cooperation of polish academic libraries is analyzed, which undertake joint actions both to improve their services quality and reduce the operations costs. The paper presents some exemplary cooperation forms amongst Polish libraries. It indicates their purposes, advantages and disadvantages of the realized joint actions. It presents some consortia and other cooperation forms undertaken in order to: 1) buy and implement integrated library systems, 2) create central catalogue and abstract databases, which record Polish scholarly literature, 3) digitalize libraries resources, 4) ensure access to worldwide academic electronic resources. The paper highlights the significance of the academic libraries cooperation and its influence on the purchase of internal licenses to use electronic resources, which are the most important for science.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16485
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково практична конференція. – 2012 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2-5-33.pdf734,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.