Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16481
Title: The library users’ loyalty in the context of the competition on the information service market phenomenon
Other Titles: Феномен лояльності користувачів бібліотек у контексті конкуренції на ринку інформаційних послуг
Authors: Войцеховська, Мая
Bibliographic description (Ukraine): Войцеховська М. The library users’ loyalty in the context of the competition on the information service market phenomenon / Мая Войцеховська // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2012 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [редколегія : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - С. 72-88. - Bibliography: 12 titles.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: лояльність користувачів
користувачі бібліотек
конкуренція бібліотек
loyalty of users
libraries’ competition
Abstract: Стаття описує феномен лояльності користувачів бібліотек. Подано визначення цього поняття та засади персонального маркетингу. Описано фактори, що впливають на лояльність клієнтів. Здійснено класифікацію клієнтів за ступенем їхньої лояльності. В останній частині статті представлено результати дослідження лояльності користувачів бібліотек, проведеного автором. The article shows the phenomenon of loyalty among the clients (users) of libraries. Definitions of the concept and the beginnings of relation marketing’s creation are presented. The elements influencing the clients’ loyalty and the classification of clients due to the degree of their loyalty are described. In the last part of the article, results of the research concerning the loyalty of library users made by the author are presented.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16481
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково практична конференція. – 2012 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7-72-88.pdf494,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.