Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1639
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБжузка, Я.-
dc.contributor.authorПика, Й.-
dc.date.accessioned2009-09-14T10:44:28Z-
dc.date.available2009-09-14T10:44:28Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationБжузка Я. Енергетична політика Європейського Союзу як стимулятор інноваційної економіки / Я. Бжузка, Й. Пика // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 628 : Проблеми економіки та управління. – С. 387–392. – Бібліографія: 10 назв.uk
dc.identifier.urihttp://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1639-
dc.description.abstractІстотна залежність Європейського Союзу від імпорту енергетичної сировини, а також реалізація макроекономічної господарської стратегії врівноваженого розвитку, призначають енергетичній політиці Союзу особливу роль. Концепція, цілі або також діапазон цієї політики підлягали і підлягають в Європейському Союзі еволюційному розвитку. Створювана останніми роками енергетична політика конкретизується у відповідних директивах ЄС, що безпосередньо переноситься на юридичні регуляції держав ЄС. Ці регуляції в істотний спосіб створюють умови, і навіть вимушують реорієнтацію стратегій енергетичних підприємств, а також спричиняють зміни в поведінці споживачів енергії. Значною мірою виконання цих змін пов’язується з аплікацією різних видів інновацій, зокрема особливо технологічних і організаційних. У цій роботі наведено найважливіші аспекти енергетичної політики, які впливають на зростання інноваційності економіки, особливо в таких її сферах, як охорона середовища, а також енергетична безпека. Great dependence of the European Union on import of power raw materials as well as execution of macroeconomic domestic strategy of balanced development define special role for power policy of the Community. Concept, goals or scope of this policy have been and it still is subjected within the European Union to evolutionary development. The power policy created within the last years is reflected in appropriate EU directives which fact is directly transposed to legal regulations of the EU countries. Theses regulations create terms and even force reorientation of power companies strategy and generate changes in energy consumers behavior. To the great degree, such changes relate with application of different kinds of innovations, especially regarding technology and organization. The paper presents the most important aspects of the power policy which influence the economy innovativeness growth, in particular within domains such as environment protection as well as energy security.uk
dc.publisherВидавництво Національного університету "Львівська політехніка"uk
dc.titleЕнергетична політика Європейського Союзу як стимулятор інноваційної економікиuk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2008. – №628

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
61.pdf202,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.