Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1634
Title: До питання оцінки точності вимірювання перевищень методом GPS
Authors: Грицюк, Т. Ю.
Третяк, К. Р.
Bibliographic description (Ukraine): Грицюк, Т. Ю. До питання оцінки точності вимірювання перевищень методом GPS / Т. Ю. Грицюк, К. Р. Третяк // Геодезія, картографія і аерофотознімання : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – Випуск 69 : Присвячується 85-річчю від дня народження і 60-річчю науково-педагогічної діяльності у Львівській політехніці заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора Островського Аполлінарія Львовича. – С. 78–82. – Бібліографія: 4 назви.
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Досліджено вплив тривалості спостережень, довжини вектора та мінімальної висоти супутників над горизонтом для визначення вертикальної складової GPS вимірів. Виведено формулу середньої квадратичної похибки виміряних перевищень методом GPS від мінімального кута висоти супутників над горизонтом, тривалості спостережень та довжини вектора. Виконано детальну оцінку точності отриманого виразу. Порівняно точність визначення перевищень методом геометричного нівелювання та методом GPS. The influence of the time length of observations, vector length and minimum height of the satellites above horizon for the determination of vertical component of GPS measurements was investigated. The GPS method vas derived. The accuracy for the determination of the elevation between GPS method and classic leveling was compared.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1634
Content type: Article
Appears in Collections:Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2007. – Випуск 69

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf217,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.