Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1618
Tytuł: Ризики діяльності інноваційних структур та методи їх зниження
Authors: Барановська, С. П.
Cytat: Барановська С. П. Ризики діяльності інноваційних структур та методи їх зниження / С. П. Барановська// Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 628 : Проблеми економіки та управління. – С. 376–380. – Бібліографія: 11 назв.
Data wydania: 2008
Wydawca: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Słowa kluczowe: інноваційна структура
кількісний аналіз ризику
якісний аналіз ризику
синергія
теорія нечітких множин
innovation structure
quantitative analysis of risk
qualitative analysis of risks
sinergia
theory of unclear plurals
Abstract: На основі узагальненого досвіду ризик-менеджменту запропоновано методи врахування фактора ризику у розвитку інноваційних структур. Вони складаються із таких послідовних етапів: якісний аналіз ризиків та відбір найзначущіших, аналіз ризиків, враховуючи вид інноваційної структури, кількісний аналіз ризику за допомогою теорії нечітких множин, оцінювання синергії ризиків, оцінювання методів оптимізації. It was proposed methods of account of risk factor in development of innovation structures using the experience of risk-management. They consist of such successive stages: qualitative analysis of risks and selection of most meaningful, analysis of risks taking into account the kind of innovation structure, quantitative analysis of risk using theory of unclear plurals, evaluation of sinergii risks, evaluation of methods of optimization.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1618
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Проблеми економіки та управління. – 2008. – №628

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
59.pdf190,46 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi