Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1617
Tytuł: Геостратегічна парадигма для України через призму концепції євразійства
Authors: Івахів, О.
Cytat: Івахів О. Геостратегічна парадигма для України через призму концепції євразійства / О. Івахів // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – Випуск 20. – С. 18–22. – Бібліографія: 21 назва.
Data wydania: 2008
Wydawca: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Досліджується геостратегічна схема багатовекторності зовнішньої політики України через призму концепції євразійства щодо відродження Великої імперської Росії. Проаналізовано основні аспекти геостратегічного спрямування України з огляду на необхідність збереження незалежності та суверенітету. The geostrategichna chart of multivector of foreign policy of Ukraine is probed through the prism of conception of evraziystva in relation to the revival of Large imperial Russia. The basic aspects of geostrategichnogo direction of Ukraine are analysed, taking into account the necessity of saving of independence and sovereignty.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1617
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2008. – Випуск №20

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
04.pdf194,6 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi