Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1614
Tytuł: Політико-правові підстави та шляхи реалізації української державності у наукових працях Ростислава Лащенка
Authors: Івасечко, О.
Cytat: Івасечко О. Політико-правові підстави та шляхи реалізації української державності у наукових працях Ростислава Лащенка / О. Івасечко // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – Випуск 20. – С. 13–18. – Бібліографія: 6 назв.
Data wydania: 2008
Wydawca: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Аналізуються погляди Р. Лащенка щодо змісту Переяславської угоди 1654 року та її наслідків для державотворчих процесів в Україні. На основі праць вченого розглядаються можливі форми державних взаємовідносин між Україною та Росією. Виділяються принципи демократизму, політичної незалежності і народоправства. R. Lashchenko's views concerning the content of 1654 Pereyaslav Treaty and its consequences for the state – creating processes in Ukraine have been analyzed. On the basis of the scientist's works possible forms of state mutual relations between Ukraine and Russia have been under review. The principles of democracy, political independence and peoples' government have been distinguished.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1614
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2008. – Випуск №20

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
03.pdf215,98 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi