Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16122
Title: Вимірювання електричного опору мікророзмірних об’єктів
Authors: Кривенчук, Юрій
Микитин, Ігор
Сегеда, Олег
Bibliographic description (Ukraine): Кривенчук Ю. Вимірювання електричного опору мікророзмірних об’єктів / Юрій Кривенчук, Ігор Микитин, Олег Сегеда // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. - Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2012. – Випуск 73. – С. 19–21. – Бібліографія: 7 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Здійснено аналітичний огляд методів вимірювання електричного опору. На основі проведеного аналізу зроблено висновок про доцільність застосування методу безконтактного вимірювання електричного опору мікрооб’єктів. Проведен аналитический обзор методов измерения электрического сопротивления. На основе проведенного анализа сделан вывод о целесообразности применения метода бесконтактного измерения электрического сопротивления микрообъектов. In the article the review of the methods of measurement of electrical resistance. Based on the analysis concluded the feasibility of applying the method of contactless measurement of electrical resistance of micro.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16122
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2012. – Випуск 73

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4-Kryvenchuk-19-21.pdf241,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.