Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16104
Title: Вплив змінної сили натягу та швидкості поздовжнього руху на стійкість коливань гусеничного обводу
Authors: Сокіл, М. Б.
Чаган Ю. А.
Bibliographic description (Ukraine): Сокіл М. Б. Вплив змінної сили натягу та швидкості поздовжнього руху на стійкість коливань гусеничного обводу / М. Б. Сокіл // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – Випуск 46. – С. 99–105. – Бібліографія: 11 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Запропоновано методику визначення впливу змінної сили натягу, швидкості поздовжнього руху та згинної жорсткості на динамічний процес та його стійкість у верхній вітці гусеничного обводу, яка побудована з використанням методу Бубнова–Гальоркіна у поєднанні із методом Ван дер Поля. Отримано аналітичні співвідношення, що описують основні параметри коливань гусеничного обводу за змінної в часі його сили натягу; проведено оцінку стійкості цих коливань. The offered method of determination of influence of variable force of natyagu, rate of longitudinal movement and bend inflexibility, is on a dynamic process and his firmness in the overhead branch of caterpillar obvodu. It is built on the use of method of Bubnova-Galerkina in combination with the method of the Van-der-field. Analytical correlations which describe the basic parameters of vibrations of caterpillar obvodu at a variable in time of his force of natyagu are got, the estimation of firmness of these vibrations is conducted.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16104
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2012. – Випуск 46

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13-Sokil-99-105.pdf287,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.