Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16071
Tytuł: Дослідження методів високошвидкісного передавання даних у сучасних волоконно-оптичних системах
Inne tytuły: Research of methods of high speed data transmission in the modern fiber optic systems
Authors: Горбатий, І. В.
Cytat: Горбатий І. В. Дослідження методів високошвидкісного передавання даних у сучасних волоконно-оптичних системах / І. В. Горбатий // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 734 : Електроніка. – С. 178–187. – Бібліографія: 11 назв.
Data wydania: 2012
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: волоконно-оптична система передавання (ВОСП)
модуляція сигналу
завадостійке кодування
інформаційна ефективність
fiber optic telecommunication system (FOTS)
modulation of signal
antinoise coding
informative efficiency
Abstract: Досліджено методи високошвидкісного передавання даних у сучасних волоконно-оптичних системах передавання (ВОСП), виявлено обмеження та вироблено рекомендації щодо їх застосування. Установлено, що найперспективнішим для забезпечення високошвидкісного передавання даних у сучасних ВОСП є використання двополяризаційної М-фазної маніпуляції (ДП М-ФМн) та двополяризаційної M-позиційної квадратурної амплітудної модуляції (ДП М-КАМ) та двополяризаційної M-позиційної амплітудної модуляції багатьох складових (ДП М-АМБС), що характеризуються вищою інформаційною ефективністю порівняно із застосованою в нових пристроях для передавання даних двополяризаційною квадратурною фазовою маніпуляцією (ДП КФМн). The methods of high-speed data transmission in the modern fiber optic telecommunication systems (FOTS) were explored, the limitations were exposed and recommendations in relation to their application were produced. It was set, that most perspective for providing a high speed data transmission in modern FOTS are the dual polarization M-ary phase shift keying (DP M-PSK), dual polarization M-ary quadrature amplitude modulation (DP М-КАМ) and dual polarization M-ary amplitude modulation of many components (DP М-АМMC), that characterize by the higher informative efficiency in comparison with the dual polarization quadrature phase shift keying (DP QPSK) witch is applying in the new devices for the data transmission.
Досліджено методи високошвидкісного передавання даних у сучасних волоконно-оптичних системах передавання (ВОСП), виявлено обмеження та вироблено рекомендації щодо їх застосування. Установлено, що найперспективнішим для забезпечення високошвидкісного передавання даних у сучасних ВОСП є використання двополяризаційної М-фазної маніпуляції (ДП М-ФМн) та двополяризаційної M-позиційної квадратурної амплітудної модуляції (ДП М-КАМ) та двополяризаційної M-позиційної амплітудної модуляції багатьох складових (ДП М-АМБС), що характеризуються вищою інформаційною ефективністю порівняно із застосованою в нових пристроях для передавання даних двополяризаційною квадратурною фазовою маніпуляцією (ДП КФМн). The methods of high-speed data transmission in the modern fiber optic telecommunication systems (FOTS) were explored, the limitations were exposed and recommendations in relation to their application were produced. It was set, that most perspective for providing a high speed data transmission in modern FOTS are the dual polarization M-ary phase shift keying (DP M-PSK), dual polarization M-ary quadrature amplitude modulation (DP М-КАМ) and dual polarization M-ary amplitude modulation of many components (DP М-АМMC), that characterize by the higher informative efficiency in comparison with the dual polarization quadrature phase shift keying (DP QPSK) witch is applying in the new devices for the data transmission.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16071
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Електроніка. – 2012. – №734

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
26-Horbaty-178-187.pdf439,64 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi