Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1607
Title: Інтернет-PR на металургійних підприємствах
Authors: Ягельська, К. Ю.
Bibliographic description (Ukraine): Ягельська К. Ю. Інтернет-PR на металургійних підприємствах / К. Ю. Ягельська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 628 : Проблеми економіки та управління. – С. 370–375. – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Keywords: Інтернет-PR
креатив
металургійне підприємство
комунікації
репутація
організація PR-діяльності
Internet-PR
creative
metallurgical company
communications
reputation
PR-activity organization
Abstract: Розглядається значення Інтернету як нового активного середовища для спілкування, типи публіки як аудиторії, що відвідують Інтернет. На підставі проведених досліджень зроблено висновки стосовно впливу Інтернету на встановлення довірчих відносин між підприємствами і цільовими групами та на репутацію підприємств. Визначено важливість Інтернет-PR для підприємств металургійної галузі. Запропоновано рекомендації щодо організації PR-діяльності в сфері Інтернет для вітчизняних металургійних підприємств. In the article the sense of internet as a new active communicative sphere and the types of public as audiences using internet are examined. The findings about internet’s influence on the companies’ reputation and on the trusting relations establishment between the companies and the task groups are based on investigations. The importance of internet-PR for the metallurgical industry companies is determined. The recommendations of PR-activity organization in internet-sphere are suggested for the native metallurgical companies.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1607
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2008. – №628

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
58.pdf166,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.