Електроніка. – 2012. – №734 : [28] Collection home page

Logo

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати наукові-технічних досліджень у галузі технологічних, експериментальних, теоретичних та методологічних проблем електроніки та оптоелектроніки, фізики і техніки напівпровідників та напівпровідникового матеріалознавства, фізики твердого тіла, фізики, техніки та використання елементів, приладів та систем сучасної електронної техніки. Тематика Вісника Національного університету “Львівська політехніка” “Електроніка” охоплює такі розділи електроніки: матеріали електронної техніки; фізика, технологія та виробництво елементів, приладів та систем електронної техніки; фізика і техніка напівпровідників, металів, діелектриків та рідких кристалів; експериментальні та теоретичні дослідження електронних процесів; методика досліджень. У Віснику “Електроніка” публікуються оглядові та дослідницькі роботи, присвячені його тематиці (але не обмежені лише нею). Роботи можуть подавати як співробітники Львівської політехніки, так і будь-яких інших навчальних чи наукових закладів. Роботи авторів з України друкуються українською мовою. Для наукових працівників, інженерів і студентів старших курсів електрофізичних та технологічних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 734 : Електроніка / відповідальний редактор Д. Заярчук. – 187 с. : іл.

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 28
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Other2012Титульний аркуш до Вісника "Електроніка"-
Other2012Зміст до Вісника "Електроніка"-
Article2012Застосування перетворення Фур’є для розв’язання одновимірного рівняння ШредінґераФітьо, В. М.
Article2012Дослідження методів високошвидкісного передавання даних у сучасних волоконно-оптичних системахГорбатий, І. В.
Article2012Термодинамічні функції квазікласичного газу електронів у сильноанізотропних напівпровідникахТовстюк, К. К.; Гордон, Д. І.; Саган, І. І.; Цегольник, І. З.
Article2012Вплив локальних міжелектронних кореляцій на значення розрахованих зонних енергій у кристалі GaNШвед, В. М.
Article2012Вплив параметрів керуючих імпульсів на стабільність роботи джозефсонівських елементів логіки “НЕ”Тиханський, М. В.; Крисько, Р. Р.
Article2012Електронний енергетичний спектр кремнію з урахуванням квазічастинкових поправокCиротюк, С. В.
Article2012Трансформація нестаціонарних станів спінової підсистеми напівмагнітного напівпровідника в гріючих електричних поляхМислюк, О. М.; Чупира, С. М.; Грушка, О. Г.; Білічук, С. В.
Article2012Електромагнітне збудження імпедансних структур з N-кратною періодичністюГоблик, В. В.
Article2012Магнітні властивості плівок ZnMeO (Me = Cr, Co), отриманих методом імпульсного лазерного осадженняВірт, І. С.; Павловський, Ю. В.; Цмоць, В. М.,; Курило, І. В.; Рудий, І. О.; Лопатинський, І. Є.; Фружинський, М. С.
Article2012Cтруктурна поведінка твердих розчинів у системі PrCoO3-PrFeO3Харко, О. В.; Василечко, Л. О.
Article2012Вплив температури на відгук гратки Брегга на оптичному волокніПетровська, Г. А.; Фітьо, В. М.; Бобицький, Я. В.
Article2012Концентраційно- та термічно-індуковані фазові перетворення в системі NdAlO3-EuAlO3Огонь, Н. А.; Івашків, Н.; Василечко, Л. О.
Article2012Фотопружність кристалів фосфіду галіюМицик, Б. Г.; Кость, Я. П.; Дем’янишин, Н. М.
Article2012Електропровідність та магнетоопір ниткоподібних кристалів кремніюДружинін, А. О.; Островський, І. П.; Ховерко, Ю. М.; Корецький, Р. М.; Яцухненко, С. Ю.
Article2012Дослідження нанорозмірних плівок фталоціаніну нікелю (NIPC) для елементів пам’ятіГотра, З. Ю.; Волинюк, Д. Ю.; Костів, Н. В.; Шпатар, П. М.
Article2012Визначення температури інверсії типу провідності в епітаксійних шарах InAs, отриманих РФЕ з індієвих розплавів, легованих кремніємВаків, М. М.; Круковський, Р. С.
Article2012Технологія отримання мікрокристалів твердого розчину GaAs-InAs з парової фазиСтецко, Р. М.
Article2012Вплив градієнтного магнітного поля на розподіл MN у твердих розчинах Ge1-x-ySnxMnyTe, вирощених методом БріджменаСлинько, Є. І.; Водоп’янов, В. М.; Бахтінов, А. П.; Іванов, В. І.; Слинько, В. Є.; Dobrowolski, W.; Domukhowski, V.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 28