Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16030
Title: Місце та проблеми малих прибудинкових магазинів на ринку споживчих товарів міста Львова
Other Titles: Role and problems of small shops at provisions’ supply market in Lviv
Authors: Надашкевич, В. О.
Таранський, І. П.
Bibliographic description (Ukraine): Надашкевич В. О. Місце та проблеми малих прибудинкових магазинів на ринку споживчих товарів міста Львова / В. О. Надашкевич, І. П. Таранський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 735 : Логістика. – С. 160–166. – Бібліографія: 17 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: роздрібна торгівля
роздрібна торгова мережа
споживчі товари
малі магазини
малий та середній бізнес
супермаркети
гіпермаркети
retail
retail outlets
consumer products
small shops
small and medium businesses
supermarkets
hypermarkets
Abstract: Висвітлено дослідження малих прибудинкових магазинів продовольчих товарів в м. Львові, що проводилося у квітні 2012 р. Розкрито тенденції розвитку роздрібної торгівлі споживчими товарами та проблеми, з якими стикаються малі магазини. Розглянуто проблеми конкурування на ринку як між однотипними магазинами, так і в стосунку до супер- та гіпермаркетів, Інтернет-магазинів. Результати дослідження адресуються органам місцевої влади та суб’єктам підприємництва, а саме – власникам малих магазинів, дистрибуційним компаніям та виробникам продовольства. Малі прибудинкові магазини відіграють значну роль як в забезпеченні ринкової інфраструктури роздрібної торгівлі, так і в соціально-економічному розвитку суспільства, адже виступають наймасовішим різновидом малого підприємництва, забезпечують господарче пожвавлення та посилюють середній клас. Лише за наявності добре організованої, ефективно діючої роздрібної торгівлі може діяти і розвиватися гуртова торгівля та виробництво. The article considers the actual research of small adjacent food shops in Lviv, which was conducted in April 2012. Trends in the retail trade of consumer goods and issues with which face small stores are revealed. Also the problems of competing in the market, as between the same type shops, and in the matter of super- and hypermarkets, online stores are described. The results are addressed to local authorities and business entities, including owners of small shops, distribution companies and food producers. Small adjacent food shops take an impotent role both in providing market retail infrastructure and society socio-economic development, as are the most mass kind of small business, provide economical revival and strengthen the middle class. Only in situation with well-organized, effective retail trade the wholesale trade and manufacturing could develop and raise up.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16030
Content type: Article
Appears in Collections:Логістика. – 2012. – №735

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23-Nadashkevych-160-166.pdf163,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.