Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16022
Title: Дихотомія міграційних процесів у розвитку людського потенціалу України
Other Titles: Dichotomy migration processes in human development Ukraine
Authors: Леонова, С. В.
Bibliographic description (Ukraine): Леонова С. В. Дихотомія міграційних процесів у розвитку людського потенціалу України / С. В. Леонова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 735 : Логістика. – С. 118-126. – Бібліографія: 9 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: міграція
людський потенціал
міграційні мотиви
migration
human potential
migration motives
Abstract: Розглядаються основні питання виявлення, обґрунтування, оцінювання міжнародних міграційних процесів та дослідження їх впливу на розвиток людського потенціалу України. Здійснюється класифікація міграційних мотивів, аналізуються позитивні наслідки міграції та досліджується їх вплив на розвиток людського потенціалу України, що виступає передумовою ведення відповідної політики на державному рівні, спрямованої на максимізацію користі від міжнародної міграції. The main issue identification, study, evaluation of international migration and study the impact of migration on human development in Ukraine. Classification of migration motives, positive effects of migration are analyzed and studied their impact on human development of Ukraine, which is a prerequisite of appropriate policies at the national level, aimed at maximizing the benefits of international migration.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16022
Content type: Article
Appears in Collections:Логістика. – 2012. – №735

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-Leonova-118-126.pdf193,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.