Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1602
Title: Фактори формуваня інноваційно орієнтованої системи амортизації в Україні
Authors: Шем’якіна, Н. В.
Bibliographic description (Ukraine): Шем’якіна Н. В. Фактори формуваня інноваційно орієнтованої системи амортизації в Україні / Н. В. Шем’якіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 628 : Проблеми економіки та управління. – С. 360–364. – Бібліографія: 4 назви.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Keywords: амортизація
норма
строк служби
основні засоби
інноваційно-інвестиційний розвиток
amortization
quotas
period of service
basic assets
innovation-investment development
Abstract: Проаналізовано діючу систему встановлення норм амортизації та визначення строків служби основних засобів, дано оцінку її відповідності сучасним умовам інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України. Окреслено коло найвпливовіших для процесу накопичення амортизаційного фонду факторів. Узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід щодо методів нарахування амортизації, обґрунтовано напрямки їх удосконалення з урахуванням сучасних умов функціонування промислових підприємств. The article analyzes the present system of establishing amortization quotas and period of service for basic assets, and estimates its conformity with present innovation-investment development of economy in Ukraine. The domestic and foreign experience in amortization charges is generalized, and the ways of improving charging are well-grounded taken into consideration the present conditions for operation of industrial enterprises.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1602
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2008. – №628

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
56.pdf170,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.