Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/15946
Tytuł: Концептуальні засади логістики складування АПК
Inne tytuły: Conceptual foundations of ALC storage logistics
Authors: Потапова, Н. А.
Качуровський, С. В.
Cytat: Потапова Н. А. Концептуальні засади логістики складування АПК / Н. А. Потапова, С. В. Качуровський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 346–352. – Бібліографія: 7 назв.
Data wydania: 2012
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: склад
матеріальний потік
складування
складська мережа
логістичний елемент
ланцюг поставок
концепція
warehouse
material stream
warehousing
ware–house network
logistic element
chain of deliveries
conception
Abstract: Розглянутий системний підхід до розроблення концептуальних засад теорії та практики логістичного управління складуванням в АПК. Складування подається як інтегрована складова частина логістичного ланцюга поставок на підставі концептуальних положень логістики. The considered approach of the systems is to development of conceptual principles of theory and practice of logistic management warehousing in AIC. Warehousing is given as component part of logistic chain of deliveries is integrated on the basis of conceptual positions of logistic.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/15946
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Проблеми економіки та управління. – 2012. – №725

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
53_346-352_Vis_725_Ekonomika.pdf250,72 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi